STATUT

Na 5. redovitom Saboru sindikata 2.12.2023. iznijeta je ideja o modernizaciji, osuvremenjivanju Statuta sindikata. Glavni odbor je na svojoj 1. sjednici 12.01.2024.  donio Odluku o pokretanju postupka donošenja novog suvremenog Statuta.
Mole se svi članovi i povjerenici da pročitaju Statut, koji je u prilogu, te da na svojim sastancima usuglase koje bi to promjene i u kojem dijelu Statut trebao doživjeti. Mi ćemo sa pravnicima iskomunicirati prema vašim primjedbama i prijedlozima oblik i izgled nove verzije Statuta. Ta verzija bit će dana članovima Statutarne komisije na mišljenje i usklađivanje. Potom ćemo je poslati po podružnicama na raspravu. Cijeli postupak usuglašavanja trebao bi završiti do slijedećeg Sabora kada bi se o posljednjoj verziji trebalo glasati i okončati postupak donošenja novog Statuta.

STATUT-SINDIKATA