Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Socijala – trebali bi trajati pregovori jer je donijeta Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske NN 67/2022, (985), odluka, 10.6.2022.
Do stupanja na snagu novog, primjenjuje se stari:

NN 35/2024 Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora