EDUKACIJE

Povjerenici sindikata redovito dobivaju obavijesti o planiranim edukacijama i radionicama e-mailom. Edukacijama i radionicama mogu besplatno prisustvovati  i u njima aktivno učestvovati svi članovi ovog sindikata. Ukoliko mislite da vas povjerenik neće o tome obavijestiti možete nam poslati vaš e-mail  pa ćemo vam mi slati obavijesti. Edukacije se odvijaju uživo na različitim lokacijama ili putem zooma . U sklopu sindikalnog obrazovanja i osposobljavanja za sindikalne povjerenike, članove povjereništava, komisija i članova koji to žele do sada su održane i planirane slijedeće edukacije, radionice i predavanja:

2024. godina

13.02.2024.  Komunikacijske vještine u radnoj sredini                                                             02.02.2024. Obračun plaće prema novim propisima                                                           01.02.2024.  Projekti ESF+ – Jačanje socijalnog dijaloga                                                       23.01.2024.  Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura                             22.01.2024. Cjeloživotno učenje i vaučeri za obrazovanje                                                            27.02.2024. Upravljanje stresom na radnom mjestu                                                            12.03.2024. Stručni seminar “Ruke su vaš najvažniji alat”                                                      26.03.2024. Stručni seminar “Buka na radnom mjestu”                                                                09.04.2024. Stručni seminar “Komunikacijske vještine u radnoj sredini”                22.04.2024. Radionica o stresu                                                                                           22.04.2024. Engleski jezik  Europska radnička vijeća – pravila igre na engleskom jeziku
22.04.2024. Engleski jezik za sindikaliste – starta višetjedni tečaj                                23.04.2024. Stručni seminar “Upravljanje stresom na radnom mjestu”                                      14.05.2024. Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura                              18.06.2024. Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura                             07.10.2024. – 24.11.2024. Intermediate project management for trade unionists

 

Organizirati ćemo edukaciju PRAVA IZ KOLEKTIVNIH UGOVORA nakon što se donesu novi. Sadašnji imaju status pregovora ili su pred pregovorima (s produženim rokom važenja).