Pregovori Vlade i sindikata

Završili su sastanci pregovaračkih odbora Vlade i sindikata javnih i državnih službi službi o sklapanju novog Temeljnog kolektivnog ugovora. U pregovorima je trebalo uskladiti odrednice kolektivnih ugovora s novim Zakonom o plaćama, a vodili su se i razgovori o koeficijentima. Obećano da će cjeloviti prijedlog Uredbe o koeficijentima biti obznanjen 22. siječnja. Uredba je inače jednostrani akt vlade o kome se ne pregovara, a vlada se može savjetovati, ali ne i prihvatiti prijedloge. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić je izjavio da će plaće za ožujak biti isplaćene u travnju sukladno novim koeficijentima. Paralelno s pregovorima o TKU išli su i razgovori o definiranju novih koeficijenata koji će biti sastavni dio vladine Uredbe. Uredba o koeficijentima bi trebala biti donesena u drugoj polovici veljače kako bi se odnosila na plaću užujku, koja se isplaćuje u travnju za svih 244 tisuća državnih i javnih službenika. U kumulativu smo u proračunu predvidjeli iznos od 850 milijuna eura za isplatu novih plaća s novim koeficijentima. Tek u slučaju da se to ne ispoštuje – u okviru pregovora o TKU mogu se otvoriti pregovori o visini osnovice. To je hodogram, dodao je – “i ne vidi potrebe da se razgovara o budućim koracima prije donošenja uredbe. Tada će sindikati, dodao je – moći iznositi svoje prijedloge i očitovati se prema Vladi s konkretnim zahtjevima. Što se tiče Temeljnog kolektivnog ugovora kazao je kako im je obećano dostaviti prijedlog teksta TKU a sugestije na taj tekst trebala bi dati ekspertna skupina koju su sindikati oformili. Naglasio je kako su i pregovori za granske kolektivne ugovore ‘u ćorsokaku’, pa će Vlada produljiti rok za primjenu već postojećih ugovora – do stupanja na snagu novih koeficijenta. Što se tiče koeficijenata, za sada ne želimo ništa prejudicirati jer nismo dobili konačni prijedlog. Vladini prijedlozi Uredbi o koeficijentima pojavili su se u javnosti no oni su u ovom času neslužbeni i po nama neki daleko od konačnih. U njima ima dosta nelogičnosti i sigurno je da takovi neće biti u konačnoj verziji. Pričekajmo 22. siječnja.

Ovaj unos je objavljen u Početna. Bookmarkirajte stalnu vezu.